Angļu latviešu vārdnīca

Vārdnīca

  I am - es esmu


es esmu