Angļu latviešu vārdnīca

Vārdnīca

  I am - Am I? - Es esmu – Vai es esmu?