Angļu latviešu vārdnīca

Vārdnīca

  I am a teacher. - Es esmu skolotāja.