Angļu latviešu vārdnīca

Vārdnīca

  I am a student. - Es esmu students.