Angļu latviešu vārdnīca

Vārdnīca

  How is life? - Kā dzīvo?