Angļu latviešu vārdnīca

Vārdnīca

  How are you keeping? - Kā iet?


Kā iet?