Angļu latviešu vārdnīca

Vārdnīca

  Hi everyone. - Esiet visi sveicināti.


Esiet visi sveicināti.