Angļu latviešu vārdnīca

Vārdnīca

  He is - Is he? - Viņš ir – Vai viņš ir?