Angļu latviešu vārdnīca

Vārdnīca

  Have - ir (pieder)


ir (pieder)