Angļu latviešu vārdnīca

Vārdnīca

  grandmother - vecāmāte, ome


vecāmāte, ome