Angļu latviešu vārdnīca

Vārdnīca

  Good job! - Ļoti labi pastrādāts!