Angļu latviešu vārdnīca

Vārdnīca

  Fourteen - četrpadsmit


četrpadsmit