Angļu latviešu vārdnīca

Vārdnīca

  Fine, thank you. - Paldies, labi.


Paldies, labi.