Angļu latviešu vārdnīca

Vārdnīca

  Behind - aiz


aiz