Angļu latviešu vārdnīca

Vārdnīca

  Are you a doctor? - Vai jūs esat ārsts?