Angļu latviešu vārdnīca

Vārdnīca

  Are they at home? - Vai viņi ir mājās?