Angļu latviešu vārdnīca

Vārdnīca

  All right? - Vai viss ir kārtībā?


Vai viss ir kārtībā?