Angļu latviešu vārdnīca

Vārdnīca

  a week - nedēļa


nedēļa