Angļu latviešu vārdnīca

Vārdnīca

  a thousand - tūkstotis


tūkstotis