Angļu latviešu vārdnīca

Vārdnīca

  a day - diena


diena