Rezultātu novērtējums

Išbandykite testus, stebėkite savo progresą!

Izmēģiniet bez maksas

STATS

Aprīlis

77

vidējais vērtējums

131

kopā testi

85

vidējais ilgums

Most difficult words during April  He


  It is cold.


  sugar


  to get stuck in a traffic jam


  to the railway station


  Welsh